luisterfragment: Lux Aurumque - Eric Whitacre

    

NAJAARSPROGRAMMACVDIRIGENTCD'sKOORLEDENfotoalbumKoor om Koormei 2013mei 2013Ruiselede 2014Ruiselede 2014mei 2013Weihnachtsoratorium 2012
AACollegium de Dunis
adres: ’t Koorhuis, Boeveriestraat 41, 8000 Brugge        www.koorhuis.be           contact: info@collegiumdedunis.be